Remont drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku od m. Węgry do skrzyżowania z DW 395 w km 48+486 - 50+160. CPV 45233142-6

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548543)

Client
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28
Phone
071 39 17 103, 39 17 104
Fax
713 917 105
www
www.dsdik.wroc.pl
E-Mail
iz@dsdik.wroc.pl
Created
2020-03-26

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław dolnośląskie tel. 071 39 17 103, 39 17 104 fax. 713 917 105 REGON 93193464400000 www.dsdik.wroc.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku od m. Węgry do skrzyżowania z DW 395 w km 48+486 - 50+160. CPV 45233142-6

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku od m. Węgry do skrzyżowania z DW 395 w km 48+486 - 50+160. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information