Wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548542)

Client
Instytut Lotnictwa
State
mazowieckie
Address
02-256 Warszawa, al. Krakowska 110
Phone
22 8460011 wew. 261
Fax
22 1160525
www
https://ilot.edu.pl
E-Mail
maciej.marzec@ilot.edu.pl, edyta.sitnik@ilot.edu.pl
Created
2020-03-26

Instytut Lotnictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110 02-256 Warszawa mazowieckie tel. 22 8460011 wew. 261 fax. 22 1160525 REGON 37374000000000 https://ilot.edu.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Przez prace remontowe Zamawiający rozumie prace obejmujące remont, przebudowę, budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz bieżącą konserwację. Przez bieżącą konserwację Zamawiający rozumie prace zmierzające do zachowania w należytym stanie przedmiotu, którego praca dotyczy, w celu zapewnienia możliwości użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i aktualnymi standardami. Prace remontowe będą realizowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w użytkowanych obiektach budowlanych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposób, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 25 000,00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information