usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548541)

Client
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
State
śląskie
Address
40-014 Katowice, ul. Mariacka 23
Phone
32 2051120
Created
2020-03-26

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ul. Mariacka 23 40-014 Katowice śląskie tel. 32 2051120 REGON -

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego prania, naprawy (reperacji) bielizny ogólnoszpitalnej wraz z transportem dla Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków (zwanego dalej ZOL). Szacunkowa liczba kilogramów prania wynosi 1700 kg /miesięcznie. 2. Zamawiający udostępni pomieszczenia do składowania brudnej i czystej bielizny, w celu organizacji transportu na terenie ZOL. 3. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność prawną i materialną za jakość wykonywanych usług pralniczych oraz za zgodność procesu pralniczego z wymogami sanitarnymi , 4. Wykonawca pobierać będzie od Zamawiającego rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy, a także dostarczać będzie czystą bieliznę codziennie w dniach od poniedziałku do soboty. Przekazywanie brudnej bielizny tj. liczenie asortymentu odbywać się będzie w godzinach od 8:00 – 9:00, natomiast ważenie i przekazywanie czystej bielizny odbywać się będzie w godzinach od 11:00 – 12:00. 5. Poszczególne usługi będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie z wyłączeniem niedziel i świąt w następujących terminach: 1) pranie pościeli, bielizny szpitalnej do 24 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 2) pranie odzieży roboczej – do 48 godzin i max do 72 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 3) naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej – do 48 godzin i max do 72 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego 4) czyszczenie chemiczne poduszek , koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych – do 48 godzin do max do 72 godzin od chwili ich odbioru od Zamawiającego, 5) czyszczenie i pranie pokrowców, materacy i kołder – do 120 godzin i max do 144 godzin od chwili ich pobrania od Zamawiającego, 6) dezynfekcja termiczna w komorze do 48 godzin i max do 72 godzin. 6. Rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy (reperacji) pobierane będą od Zamawiającego w odpowiednich workach foliowych dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt tj. : 1) zewnętrznych białych- rzeczy zanieczyszczone, 2) zewnętrznych czerwonych – rzeczy zakażone, 3) workach ochronnych – materace, poduszki, koce, pokrowce. Worki muszą być wiązane o wymiarach 160 x 80 cm. 4). Wykonawca dostarczać będzie czystą bieliznę w workach foliowych niebieskich i opakowaniach ochronnych ( np. worki płócienne) oznakowanych nazwą oddziału. 3) naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej – do 48 godzin i max do 72 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego 4) czyszczenie chemiczne poduszek , koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych – do 48 godzin do max do 72 godzin od chwili ich odbioru od Zamawiającego, 5) czyszczenie i pranie pokrowców, materacy i kołder – do 120 godzin i max do 144 godzin od chwili ich pobrania od Zamawiającego, 6) dezynfekcja termiczna w komorze do 48 godzin i max do 72 godzin. 6. Rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy (reperacji) pobierane będą od Zamawiającego w odpowiednich workach foliowych dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt tj. : 1) zewnętrznych białych- rzeczy zanieczyszczone, 2) zewnętrznych czerwonych – rzeczy zakażone, 3) workach ochronnych – materace, poduszki, koce, pokrowce. Worki muszą być wiązane o wymiarach 160 x 80 cm. 4). Wykonawca dostarczać będzie czystą bieliznę w workach foliowych niebieskich i opakowaniach ochronnych ( np. worki płócienne) oznakowanych nazwą oddziału. 7. Szczegółowe warunki świadczenia kompleksowej usługi prania wraz z transportem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego określa załącznik nr 1 A do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 98310000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information