Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 złotych.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548540)

Client
Gmina Turośl
State
podlaskie
Address
18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49 49
Phone
0-86 2786267
Fax
0-86 278 61 49
E-Mail
zploc@turosl.pl
Created
2020-03-26

Gmina Turośl

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 49 18-525 Turośl podlaskie tel. 0-86 2786267 fax. 0-86 278 61 49 REGON 45066989000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 złotych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 222 996, 93 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 577 003,07 zł , którego oprocentowanie oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M stanowiącej średnią z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego. Termin spłaty rat kapitałowych w latach 2025 -2026. Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information