Ubezpieczenie majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548537)

Client
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50-156 Wrocław, pl. Polski 3
Phone
713 438 031
Fax
713 431 558
www
www.asp.wroc.pl
E-Mail
przetargi@asp.wroc.pl
Created
2020-03-25

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu pl. Polski 3 50-156 Wrocław dolnośląskie tel. 713 438 031 fax. 713 431 558 REGON 27581400000000 www.asp.wroc.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zakresem obejmuje: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), d) ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk. 3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information