Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548536)

Client
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Phone
914 661 086
Fax
914 661 113
www
www.spsk2-szczecin.pl
E-Mail
zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Created
2020-03-25

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin zachodniopomorskie tel. 914 661 086 fax. 914 661 113 REGON 28890000000000 www.spsk2-szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych lub innych akcesoriów okulistycznych, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają: Rozdział II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty. 2. Zamawiający wymaga aby oferowane soczewki wewnątrzgałkowe oraz akcesoria okulistyczne stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający wymaga, by dostarczane soczewki wewnątrzgałkowe oraz stenty żelowe przeciwjaskrowe, materiały wiskoelastyczne posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość soczewek, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33731110-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information