Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548529)

Client
Politechnika Wrocławska
State
dolnośląskie
Address
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
Phone
71 3202182,3203145
Fax
71 3202143
www
http://przetargi.pwr.edu.pl/
E-Mail
bzp@pwr.edu.pl
Created
2020-03-25

Politechnika Wrocławska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Politechnika Wrocławska ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27 50-370 Wrocław dolnośląskie tel. 71 3202182,3203145 fax. 71 3202143 REGON 55181193009000 http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 4 zadaniach: • Zadanie nr 1: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.1 do SIWZ – OPZ - FC • Zadanie nr 2: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.2 do SIWZ – OPZ - FC • Zadanie nr 3: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.3 do SIWZ – OPZ - FC • Zadanie nr 4: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.4 do SIWZ – OPZ – FC Dot. zadania nr 3 i 4 Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszego zamówienia dofinansowany został z projektu: "Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego". Projekt w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój. Nr umowy POIR.04.01.01-00-0037/17. 1.1 Miejsce realizacji zamówienia: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A-1 pok. 251, Wrocław. 1.2. Dostawa obejmuje również transport. Na dostarczone materiały optomechaniczne (w każdym zadaniu) Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji przez producenta – 12 miesięcy (licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby odbiorcy potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń). 1.3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information