Dostawa paliw płynnych dla Szpitala w Ostródzie S.A.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548527)

Client
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
State
warmińsko-mazurskie
Address
14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1 1
Phone
089 6427357
Fax
089 6469250
E-Mail
pzozsa.zamowienia@wp.pl
Created
2020-03-25

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna ul. Władysława Jagiełły 1 1 14-100 Ostróda warmińsko-mazurskie tel. 089 6427357 fax. 089 6469250 REGON 51139872500000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa paliw płynnych dla Szpitala w Ostródzie S.A.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Szpitala w Ostródzie S.A. według ilości i asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1: Dostawa paliw płynnych do samochodów stacjonujących w Szpitalu w Ostródzie S.A. Pakiet nr 2: Dostawa paliw płynnych do samochodu stacjonującego w podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gierzwałdzie. 3. Dostawa paliw płynnych będzie odbywała się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, według pojawiających się potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dla każdego pojazdu. 4. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego: 1) w przypadku Pakietu nr 1 – na stacji paliw znajdującej się na terenie miasta Ostróda, która będzie czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, (wliczając w to niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy), 2) w przypadku Pakietu nr 2 – na stacji paliw znajdującej się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gierzwałdzie, która będzie czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, (wliczając w to niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09134100-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information