Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548525)

Client
Gmina Mińsk Mazowiecki
State
mazowieckie
Address
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 14
Phone
025 7582851
Fax
025 7582489
www
www.minskmazowiecki.pl
E-Mail
gmina@minskmazowiecki.pl
Created
2020-03-25

Gmina Mińsk Mazowiecki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 14 05-300 Mińsk Mazowiecki mazowieckie tel. 025 7582851 fax. 025 7582489 REGON 71158274700000 www.minskmazowiecki.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie następujących chodników dla pieszych: 1) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Brzózem 2) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Polnej w Brzózem, 3) Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich, 4) Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu, 5) Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew, 6) Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka, 7) Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina, 8) Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak, 9) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach, 10) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie, 11) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu, 12) Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów, 13) Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej w Janowie, 14) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce, 15) Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków, 2. Szczegółowe dane zawarte są w przedmiarach, projektach i SST. 3. Powyższy zakres będzie podlegał osobnemu rozliczaniu. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i/lub 7 Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: kierowanie pojazdami, układanie koski jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233253-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Pozostałe informacje w sprawie wadium w rozdziale 9 SIWZ 3.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information