Dostawa środków czystości dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548523)

Client
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-310 Szczecin, Al. Piastów 17 17
Phone
0-91 449 4250, 449 4042
Fax
0-91 449 4690
E-Mail
zm@ps.pl
Created
2020-03-25

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów 17 17 70-310 Szczecin zachodniopomorskie tel. 0-91 449 4250, 449 4042 fax. 0-91 449 4690 REGON 32058816100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa środków czystości dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawa środków czystości na każde wezwanie Zamawiającego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Środki czystości muszą pochodzić z produkcji masowej. Zamawiający będzie dokonywał zamówień partiami, a Wykonawca będzie realizował zamówienie na każde wezwanie, w trakcie trwania całej umowy, bez względu na wartość pojedynczej dostawy. 2. Zakres wskazany w pkt. 1 realizowany będzie w podziale na następujące części zamówienia (zadania): a) „dostawa artykułów higienicznych” – Zadanie nr 1; b) „dostawa chemii gospodarczej i innych artykułów utrzymania czystości” – Zadania nr 2; c) „dostawa sprzętu utrzymania czystości” – Zadanie nr 3; d) „dostawa artykułów higienicznych, mydła w pianie do urządzeń typu Merida” Zadanie nr 4; e) „dostawa chemii profesjonalnej” – Zadanie nr 5; 3. Opis oczekiwanych przez Zamawiającego minimalnych wymagań, w tym cech technicznych środków czystości zawiera Załącznik nr 2 specyfikacji. 4. Ilekroć w dalszej części specyfikacji, bez bliższego określenia używany będzie termin: „środki czystości” – należy rozumieć przez to wszystkie pozycje wymienione w Załączniku nr 2 specyfikacji jako wymagane do zaoferowania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu w ramach poszczególnych zadań. 5. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności środków czystości oraz dostarczenie ich Zamawiającemu. 6. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu środków czystości są wskazane przez Zamawiającego obiekty znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego (jednostki do których będą dostarczane środki czystości wskazano w Załączniku nr 7). Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie środków czystości do wewnątrz pomieszczenia, wskazanego przez Zamawiającego. 7. Wszystkie koszty związane z wykonaniem dostaw i usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39830000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information