Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548522)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-375 Kielce, Wojska Polskiego 51
Phone
41 3493500, 3493521,
Fax
413 493 505
www
zozmswiakielce.pl
E-Mail
m.waclawik@zozmswiakielce.pl, s.zak@zozmswiakielce.pl
Created
2020-03-25

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce świętokrzyskie tel. 41 3493500, 3493521, fax. 413 493 505 REGON 290391139 zozmswiakielce.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4. Wypełniony załącznik nr 4 należy dołączyć do oferty. Pralnia musi spełniać wymogi normy PN-EN 14065:2005 w zakresie analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego – RABC lub równoważny i wyposażoną w barierę higieniczną, przystosowaną do prania bielizny szpitalnej. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji lub równoważnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 98310000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information