Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Zagospodarowanie terenu skarpy obok budynku Urzędu Miasta Zielonka położonej na terenie Miasta Zielonka”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548519)

Client
Urząd Miasta Zielonka
State
mazowieckie
Address
05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 5
Phone
22 7613913
Fax
22 7819989
www
http://bip.zielonka
E-Mail
zam.publiczne@zielonka.pl
Created
2020-03-25

Urząd Miasta Zielonka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 5 05-220 Zielonka mazowieckie tel. 22 7613913 fax. 22 7819989 REGON 69291401200000 http://bip.zielonka

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Zagospodarowanie terenu skarpy obok budynku Urzędu Miasta Zielonka położonej na terenie Miasta Zielonka”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Zagospodarowanie terenu skarpy obok budynku Urzędu Miasta Zielonka położonej na terenie Miasta Zielonka” – w ramach projektu pt. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni” nr POIS.02.05.00-00-0138/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ. Zakres dotyczący nadzorowanych robót stanowiących przedmiot nadzoru opisany jest w postępowaniu nr WIZ.ZP.2712.14.2020 i dostępny pod linkiem: https://zielonka.ezamawiajacy.pl/pn/zielonka/demand/notice/public/11637/details

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71700000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information