„Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych: Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548516)

Client
Gmina Gruta
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-330 Gruta, Gruta 244
Phone
564 683 121
Fax
564 683 188
www
www.gruta.pl
E-Mail
przetargi@gruta.pl
Created
2020-03-25

Gmina Gruta

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gruta Gruta 244 86-330 Gruta kujawsko-pomorskie tel. 564 683 121 fax. 564 683 188 REGON 53429100000000 www.gruta.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych: Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo” Przedmiotem zamówienia budowy sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową zasilaną ze Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie z siecią wodociągową zasilaną ze Stacji Uzdatniania Wody w Grucie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami itp. dla zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, materiałów itp. oraz zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zamawiający w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zamieścił szczegółowy opis zakresu zadania oraz zamieścił dokumentację fotograficzną z wrysowanym schematem rozmieszczenia projektowanych sieci.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information