Wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie Gminy Kazimierz Biskupi o nawierzchni bitumicznej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548513)

Client
Urząd Gminy
State
wielkopolskie
Address
62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1
Phone
632 411 210
Fax
632 411 215
www
www.kazimierz-biskupi.pl
E-Mail
inwestycje@kazimierz-biskupi.pl
Created
2020-03-25

Urząd Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi wielkopolskie tel. 632 411 210 fax. 632 411 215 REGON 54119600000000 www.kazimierz-biskupi.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie Gminy Kazimierz Biskupi o nawierzchni bitumicznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie Gminy Kazimierz Biskupi o nawierzchni bitumicznej w zakresie: Remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej; Roboty będą prowadzone na nawierzchniach bitumicznych zarządzanych przez Wójta Gminy Kazimierz Biskupi na obszarze gminy Kazimierz Biskupi. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedstawiony w przedmiarze robót zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information