Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548511)

Client
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Phone
085 74 47 002
Fax
857 447 133
www
www.rckik.bialystok.pl
E-Mail
sekretariat@rckik.bialystok.pl
Created
2020-03-25

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 15-950 Białystok podlaskie tel. 085 74 47 002 fax. 857 447 133 REGON 29382900000000 www.rckik.bialystok.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część 1 – dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A w ilości 4 000 szt.; 2) Część 2 – dostawa roztworu do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w ilości 4 000 szt.; 3) Część 3 – dostawa roztworu do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w ilości 3 000 szt.; 4) Część 4 – dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania 1 jednostki KKP Af lub 1 do 6 zlewanych jednostek KKP zawieszonych w osoczu lub w płynie do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych (PAS) w ilości 3 000 szt.; 5) Część 5 – dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania 1 jednostki KKCz lub 1 jednostki KKCz/RW w ilości 1 000 szt.; 6) Część 6 – dostawa płynu antykoagulacyjnego 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie do iniekcji w ilości 1 000 szt.; na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33692500-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information