DOSTAWA LABORATORYJNEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548510)

Client
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
State
śląskie
Address
42-200 Częstochowa, Waszyngtona 4
Phone
343 784 100,
Fax
343784200
www
www.ujd.edu.pl
E-Mail
a.bojarska@ajd.czest.pl,
Created
2020-03-25

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Waszyngtona 4 42-200 Częstochowa śląskie tel. 343 784 100, fax. 343784200 REGON 14940000000000 www.ujd.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA LABORATORYJNEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. wraz z akcesoriami (Czujnik konduktometryczny z obudową szklaną 1 szt., Czujnik tlenowy 1 szt., Elektroda pH zespolona standardowa 1 szt., Elektroda pH zespolona do badań pół-mikro 1 szt., Elektroda pH zespolona 1 szt., Elektroda pH zespolona uniwersalna 1 szt., Statyw na elektrody i czujnik temperatury 1 szt.). 2. Zamówienie realizowane jest w ramach programu: Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowany ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanego pomieszczenia. 6. Wymagany okres gwarancji: na laboratoryjne urządzenie wielofunkcyjne: 24 miesiące, na akcesoria - 12 miesięcy 7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy –załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information