„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2020 r.”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548507)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
State
dolnośląskie
Address
57-100 Strzelin, ul. Kamienna 3
Phone
713 921 278
Fax
717 351 124
E-Mail
zamowieniapzd@powiatstrzelinski.pl
Created
2020-03-25

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie ul. Kamienna 3 57-100 Strzelin dolnośląskie tel. 713 921 278 fax. 717 351 124 REGON 20820957000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2020 r.”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem umowy jest zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 do remontów cząstkowych nawierzchni na drogach będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie, w ilości nie większej niż 500,00 ton. Odbiór masy odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą ilość i termin odbioru masy (na min. 24 godziny przed odbiorem). Do zakupionej mieszanki mineralno – asfaltowej Wykonawca dołączy deklarację zgodności. Temperatura masy w momencie wydania nie może być niższa niż 135 stopni Celsjusza. Podane ilości określają maksymalne zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113700-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information