„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548506)

Client
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
State
lubelskie
Address
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 37A 37
Phone
084 6642461
Fax
084 6643519
www
www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl
E-Mail
sekretariat@pgkim-tomaszow.pl
Created
2020-03-25

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A 37 22-600 Tomaszów Lubelski lubelskie tel. 084 6642461 fax. 084 6643519 REGON 95017705900000 www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawę i wdrożenie Systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową i Oprogramowania Bazodanowego wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji Systemu. Wdrożenie obejmuje, w szczególności: 1. Dostawę oprogramowania GIS, do zarządzania infrastrukturą techniczną sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 2. Przeprowadzenie integracji danych z systemu ZSI firmy posiadanego przez Zamawiającego w zakresie: a. kontrahenta (ID kontrahenta, nazwa kontrahenta i inne), b. posesji (ID posesji, adres posesji) c. wodomierza (adres montażu, data montażu, data legalizacji, dane techniczne wodomierza, nr wodomierza, nr plomby) - historia montaży prezentowana z 5 ostatnich lat, d. odczytu (data odczytu, wartość odczytu, zużycia, typ odczytu) - odczyty prezentowane z 5 ostatnich lat, e. umowy (numer umowy, data obowiązania umowy, typ umowy), 3. Wdrożenie zintegrowanych z systemem GIS modułów: a. dyspozytorskiego, służącego do prowadzenia rejestru/ewidencji prac na sieciach b. przeglądu hydrantów c. wydruków d. mobilnego GIS (4 licencje) 4. Dostawę licencji umożliwiających legalne korzystanie Zamawiającego z dostarczonego oprogramowania, 5. Migrację danych wektorowych i rastrowych do systemu przekazanych przez Zamawiającego, 6. Instalację oraz konfigurację oprogramowania na sprzęcie i serwerach dostarczonych przez Wykonawcę, 7. Wdrożenie mechanizmu obsługi kopii zapasowych danych, 8. Dostarczenie nośnika z systemem 9. Dostarczenie dokumentacji programu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, 10. Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemów, 11. Zapewnienie Zamawiającemu ………. miesięcznej opieki gwarancyjnej. 12. Dostarczenie dla Zamawiającego sprzętu, zgodnie ze specyfikacją w Roz. 2 pkt. 2.7. SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38221000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące 00/100 zł).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information