„Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w mieszkaniu wspomaganym treningowym znajdującym się w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548503)

Client
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
State
zachodniopomorskie
Address
72-010 Police, ul. Tanowska 8 8
Phone
91 4240700
Fax
91 4240699
www
www.pcpr.police.pl
E-Mail
andrzej.sadlowski@pcpr.police.pl
Created
2020-03-25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Tanowska 8 8 72-010 Police zachodniopomorskie tel. 91 4240700 fax. 91 4240699 REGON 81178137200000 www.pcpr.police.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w mieszkaniu wspomaganym treningowym znajdującym się w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj””

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w mieszkaniu wspomaganym treningowym znajdującym się w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”” w ramach projektu: realizowanego w ramach projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego , przygotowanego przez Projektowanie Budowlane – Artur Konieczny, ul. Nowowiejska 43 C, 71-219

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium należy wnieść w wysokości 3 000zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information