Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów przy drodze powiatowej nr 1410K – etap II (hm 3+15,30 – hm 6+54,30)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548500)

Client
Gmina Zakliczyn
State
małopolskie
Address
32-840 Zakliczyn, Rynek 32 32
Phone
14 6326460
Fax
14 6326455
www
www.zakliczyn.pl
E-Mail
zakliczyn@zakliczyn.pl
Created
2020-03-25

Gmina Zakliczyn

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Zakliczyn Rynek 32 32 32-840 Zakliczyn małopolskie tel. 14 6326460 fax. 14 6326455 REGON 85166096700000 www.zakliczyn.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów przy drodze powiatowej nr 1410K – etap II (hm 3+15,30 – hm 6+54,30)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów przy drodze powiatowej nr 1410K – etap II (hm 3+15,30 – hm 6+54,30). 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” (załącznik nr 6, 7, 8).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 (słownie osiem tysięcy złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information