Przebudowa ul.Kolejowej w Krapkowicach

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548497)

Client
Gmina Krapkowice
State
opolskie
Address
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 17
Phone
077 4466800
Fax
077 4466888
www
www.krapkowice.pl
E-Mail
umig_przetargi@krapkowice.pl
Created
2020-03-25

Gmina Krapkowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17 17 47-303 Krapkowice opolskie tel. 077 4466800 fax. 077 4466888 REGON 53141309900000 www.krapkowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul.Kolejowej w Krapkowicach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które obejmują: wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowej w Krapkowicach na odcinku 111 mb. Początek inwestycji stanowi połączenie z odcinkiem drogi dojazdowej do mostu, którego wykonanie nastąpi w ramach zadania objętego odrębnym opracowaniem pn.: ,,Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach”. Natomiast koniec inwestycji stanowi włączenie do skrzyżowania z ul. Opolska. Inwestycja przewiduje wymianę nawierzchni na nawierzchnię asfaltową SMA na warstwie wiążącej AC16W, na warstwie wiążącej AC16W, podbudowie zasadniczej AC22P oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego 0,31,5mm oraz 0-64mm, wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości min. 2,0 m oraz utwardzonego pobocza o szerokości min.1,4m z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, przebudowa odwodnienia drogi; przebudowę słupa linii napowietrznej SN.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information