Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dziwnów

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548495)

Client
Gmina Dziwnów
State
zachodniopomorskie
Address
72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5 5
Phone
091 3275163
Fax
091 3275164
www
www.bip.dziwnow.pl
E-Mail
inwest@dziwnow.pl
Created
2020-03-25

Gmina Dziwnów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dziwnów ul. Szosowa 5 5 72-420 Dziwnów zachodniopomorskie tel. 091 3275163 fax. 091 3275164 REGON 81168491800000 www.bip.dziwnow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dziwnów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dziwnów, tj. 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Dziwnowie; 2. Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie; 3. Przedszkole Publiczne „Promyk Słońca w Dziwnowie; 4. Hydrofornia Łukęcin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, będąca załącznikiem nr 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09332000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information