DOSTAWA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537681)

Client
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
State
śląskie
Address
42-200 Częstochowa, Waszyngtona 4
Phone
343 784 100,
Fax
343784200
www
www.ujd.edu.pl
E-Mail
a.bojarska@ajd.czest.pl,
Created
2020-01-17

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Waszyngtona 4 42-200 Częstochowa śląskie tel. 343 784 100, fax. 343784200 REGON 14940000000000 www.ujd.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania. Zadanie 1: Upgrade systemu Windows na 84 stacjach roboczych do wersji Windows Professional 10 edukacyjnej Zadanie 2: Oprogramowanie biurowe (102 szt.) 3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 5. W zakresie zadania nr 1 i 2 licencja na dostarczone oprogramowanie umożliwia użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu (wersja oprogramowania standalone - instalowana na stacji roboczej), przy jednorazowej zapłacie za licencje. 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do jednostek Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń. 7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy - załącznik 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48310000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information