Remont sali gimnastycznej i pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię w budynku Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537676)

Client
Zarząd Powiatu Sokólskiego
State
podlaskie
Address
16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Phone
857 112 008
www
www.sokolka-powiat.pl
E-Mail
starostwo@sokolka-powiat.pl
Created
2020-01-17

Zarząd Powiatu Sokólskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Powiatu Sokólskiego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka podlaskie tel. 857 112 008 REGON 50658628000000 www.sokolka-powiat.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont sali gimnastycznej i pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię w budynku Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia zakwalifikowany został, zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, jako dostawa. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych niezbędnych do późniejszego zainstalowania w wyremontowanych pomieszczeniach sprzętu sportowego, którego dostawa objęta będzie odrębnym postępowaniem. W zakresie remontu sali gimnastycznej przewiduje się: - roboty rozbiórkowe związane z demontażem tablic do koszykówki, drabinek gimnastycznych, podokienników drewnianych, odbicie luźnych fragmentów tynków na ścianach i stropie, rozbiórka cokołów i uszkodzonych fragmentów parkietu (do 3% powierzchni parkietu), wykucie ościeżnicy drewnianej, demontaż krat okiennych i osłon grzejników, demontaż lamp i osprzętu elektrycznego oraz grzejników żeliwnych. - roboty ogólnobudowlane polegające na gruntowaniu podłoży, uzupełnieniu tynków, kładzeniu gładzi gipsowych, dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów, uzupełnieniu posadzki z parkietu z cyklinowaniem i lakierowaniem oraz montaż cokołów z drewna, - roboty montażowe – montaż ościeżnicy drewnianej z drzwiami pełnymi dwudzielnymi, montaż podokienników z konglomeratu kamiennego, montaż osłon grzejników (po uprzednim odnowieniu), montaż lamp i osprzętu elektrycznego, montaż uprzednio odnowionych grzejników żeliwnych. W zakresie remontu pomieszczenia siłowni przewiduje się: - roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych, rozebranie fragmentu ścianki z cegieł, wykucie kratek wentylacyjnych, odbicie luźnych fragmentów tynków na ścianach i stropie, rozbiórka cokolików i posadzki z tworzyw sztucznych, wykucie ościeżnic drewnianych, demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, demontaż grzejników żeliwnych, - roboty ogólnobudowlane polegające na gruntowaniu podłoży, uzupełnianiu tynków i posadzek, wykonaniu gładzi i warstw wyrównujących, ułożeniu wykładzin z tworzyw sztucznych i listew przyściennych z pcv, - roboty montażowe –montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, montaż uprzednio odnowionych grzejników żeliwnych, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, obudowa belek i podciągów płytami g-k.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information