Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537667)

Client
Gmina Starcza
State
śląskie
Address
42-261 Starcza, Gminna 4
Phone
(34) 3140334
Fax
(34) 3140334
www
www.bip.starcza.akcessnet.net
E-Mail
sekretariatug@wp.pl
Created
2020-01-17

Gmina Starcza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Starcza Gminna 4 42-261 Starcza śląskie tel. (34) 3140334 fax. (34) 3140334 REGON 15139817800000 www.bip.starcza.akcessnet.net

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I w formule „zaprojektuj i wybuduj”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych instalacyjnych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach domów jednorodzinnych na terenie Gminy Starcza. Łączna liczba mikroinstalacji prosumenckich wyniesie 52 kpl. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla każdego z obiektów oraz zestawienia audytów sporządzonych na dzień zakończenia realizacji projektu. Wszystkie elementy instalacji będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych oraz od obciążeń wobec osób trzecich. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne miały datę produkcji nie starszą niż 2019 rok. Wszystkie montowane panele na danym obiekcie muszą być tego samego producenta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09332000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information