dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych, siatek przepuklinowych i staplerów

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537640)

Client
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
pomorskie
Address
82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
Phone
0-55 64 60 264
Fax
0-55 64 60 235
E-Mail
spzoz_mk@poczta.onet.pl
Created
2020-01-17

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork pomorskie tel. 0-55 64 60 264 fax. 0-55 64 60 235 REGON 22041530500000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych, siatek przepuklinowych i staplerów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, w podziale na następujące pakiety: Pakiet 1. Płytki ze stabilizacją kątową (wraz z użyczeniem instrumentarium do ich zastosowania na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego). Pakiet 2. Wyroby medyczne do zabiegów artroskopowych I Pakiet 3. Dreny do wytwarzania płaszcza wodnego stawu przez pompę artroskopową. Pakiet 4. Wyroby medyczne do naprawy łąkotek stawowych. Pakiet 5. Wyroby medyczne do zabiegów artroskopowych II Pakiet 6. Wyroby medyczne do zabiegów artroskopowych III Pakiet 7. Wyroby medyczne używane do operacji piersi. Pakiet 8. Siatki przepuklinowe Pakiet 9. Siatki przepuklinowe II Pakiet 10. Zestaw staplerów 2. Szczegółową specyfikację asortymentowo-ilościową określa załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga utworzenia zasobu wyrobów medycznych w swojej siedzibie (tzw. „minibank”) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, z którego zamawiający będzie pobierał poszczególne wyroby medyczne będące przedmiotem fakturowania i zapłaty (zawartość mini banku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). 4. Zużycie wyrobów będzie zgłaszane wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 48 godz. od zużycia, w celu obciążenia Zamawiającego fakturą. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania zasobu minibanku o zużyte przedmioty. 5. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty użyczyć Zamawiającemu, w terminie 48 godz. licząc od dnia złożenia zamówienia, niezbędne i kompletne instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu. 6. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni pełen serwis używanych sprzętów, a w przypadku konieczności naprawy wymagającej zabrania sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego. 7. Miejsce dostawy: magazyn apteki szpitalnej lub magazyn szpitala w siedzibie zamawiającego (Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106). 8. W przypadku realizacji dostaw siatek przepuklinowych Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeszkolenie personelu ze stosowania i zakładania proponowanych siatek w terminie ustalonym z Zamawiającym . 9. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta lub dokumenty równoważne. Dokumenty te należy widocznie oznaczyć numerem pakietu i pozycji, którego dotyczą i dołączyć do oferty. 10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. i był zarejestrowany jako wyrób medyczny

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33162000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information