Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537609)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
State
podkarpackie
Address
37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16
Phone
016 6491557, 6487219
Fax
166 491 590
www
www.spzoz-przeworsk.home.pl
E-Mail
zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl
Created
2020-01-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk podkarpackie tel. 016 6491557, 6487219 fax. 166 491 590 REGON 30451000000000 www.spzoz-przeworsk.home.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ - załącznik nr 2. 3) Wyroby medyczne o których mowa w pkt. 1 muszą być dopuszczone do sprzedaży i posiadać wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE). 4) Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część nr 1: Impalnty do zespoleń kończyn górnych i dolnych Część nr 2: Stabilizator zewnętrzny Część nr 3: Endoprotezy stawu kolanowego Część nr 4: Zestawy - więzadła Część nr 5: Endoprotezty biodra i kolana Część nr 6: Zestaw do szycia łąkotek, kotwice Część nr 7: System do zaopatrywania złamań w obrębie miednicy i kończyny dolnej 5) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: Magazyn Szpitala Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33183100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information