Dostawa systemu przesuwnika fazy oraz systemu dzielnika mocy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537608)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-01-17

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa systemu przesuwnika fazy oraz systemu dzielnika mocy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przesuwnika fazy oraz systemu dzielnika mocy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku. 2. System przesuwnika fazy obejmuje: - cyrkulator dużej mocy średniej, - przesuwnik fazy, 3. System dzielnika mocy obejmuje: - dzielnik mocy, - obciążenie wodne 2 szt., - okna ceramiczne 2 szt. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego. 7. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami SIWZ podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty). 8. W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31711422-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information