Pomoce medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537016)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
State
mazowieckie
Address
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37 37
Phone
0-25 7583001, 7591810
Fax
0-25 7591666
E-Mail
bozenapirog@o2.pl
Created
2020-01-14

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 37 05-300 Mińsk Mazowiecki mazowieckie tel. 0-25 7583001, 7591810 fax. 0-25 7591666 REGON 71235110000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pomoce medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia w zakresie zadań jest dostawa pomocy medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, których wykaz zawarty jest w załączniku do SIWZ. Dostawca dostarczy towary na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek do magazynu szpitalnego we wskazane miejsce, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, (zgodnym ze złożoną ofertą) od złożenia przez Odbiorcę pisemnego, fax-em lub mail-em zamówienia, określającego ilość i asortyment zamawianego towaru. Jeżeli termin dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), wówczas realizacja zamówienia nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: oświadczenie o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie rzeczpospolitej polskiej wypełnione i podpisane oraz dokumenty zgodnie z pkt. VII ppkt. 9 SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33196000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information