Zakup akcesoriów do naprawy i rozbudowy urządzeń mikrokomputerowych

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537013)

Client
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
State
mazowieckie
Address
00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 4 4
Phone
22 1851757, 1852385, 1852724
Fax
22 1852528, 1851772
www
www.nbp.pl
E-Mail
bozena.szkiela@nbp.pl; robert.skladanek@nbp.pl
Created
2020-01-14

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Pl. Powstańców Warszawy 4 4 00-950 Warszawa mazowieckie tel. 22 1851757, 1852385, 1852724 fax. 22 1852528, 1851772 REGON 00000222300000 www.nbp.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup akcesoriów do naprawy i rozbudowy urządzeń mikrokomputerowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz sukcesywne dostarczanie przez Wykonawcę do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, fabrycznie nowych i nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych akcesoriów i części zamiennych do naprawy i rozbudowy urządzeń mikrokomputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30237000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information