Obsługa i wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537012)

Client
Gmina Kozy
State
śląskie
Address
43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
Phone
338 298 650
Fax
338 298 674
www
www.bip.kozy.pl
E-Mail
ug@Kozy.pl
Created
2020-01-14

Gmina Kozy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 Kozy śląskie tel. 338 298 650 fax. 338 298 674 REGON 72182284000000 www.bip.kozy.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa i wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: obsługa i wyposażenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje obsługę i wyposażenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), począwszy od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz transport przyjętych w PSZOK odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d. Wykonawca będzie dostarczał odebrane odpady komunalne do ww. instalacji na podstawie umowy zawartej między Gminą Kozy, a prowadzącym instalację – Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku- Białej oraz zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Bielsko-Biała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information