„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537010)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 11
Phone
032 3499115
Fax
032 2413952
www
www.zsm.internetdsl.pl
E-Mail
zp@zsm.internetdsl.pl
Created
2020-01-14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 11 41-500 Chorzów śląskie tel. 032 3499115 fax. 032 2413952 REGON 27150341000000 www.zsm.internetdsl.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w zakresie: 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skład którego wchodzi: • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 2) Ubezpieczenie mienia, w skład którego wchodzi: • ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich Dokładny opis ryzyka oraz przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66516000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information