„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Ełku”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537005)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
State
warmińsko-mazurskie
Address
19-300 Ełk, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 4
Phone
0-87 621 23 81
Fax
0-87 621 23 81
www
http://elk-mops.bip-wm.pl/public/
E-Mail
mops-elk@elknet.pl
Created
2020-01-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 4 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie tel. 0-87 621 23 81 fax. 0-87 621 23 81 REGON 79015414500000 http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Ełku”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. będzie stanowić podstawy do zmiany umowy. Wyżej wymienione zmiany nie wpływają na wysokość Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Ełku, na podstawie: 1.1. rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 nr 189, poz. 1598) - zgodnie z § 2 pkt 3 1) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 1.2 rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005 nr 189, poz. 1598) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - zgodnie z § 2 pkt 5 1) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)). 2. Przedmiot zamówienia i jego wielkość: a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w miejscu zamieszkania tych osób w zależności od potrzeb, b) świadczenie ma być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00. c) szacunkowa liczba osób, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od dnia zawarcia umowy do 20.12.2020 r. wynosi około 10 osób, natomiast szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin wynosi około 2400, d) przyjmuje się że 1 godzina = 60 minut, e) do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania i zwiększania ilości osób (godzin) zakwalifikowanych do usług, powyższe nie stawek wynagrodzenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85000000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information