Budowa Centralnej Sterylizatorni SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej nr 1, w formule „Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537001)

Client
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Phone
914 253 000
Fax
914 253 001
www
www.spsk1.szn.pl
E-Mail
zampub@spsk1.szn.pl
Created
2020-01-14

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin zachodniopomorskie tel. 914 253 000 fax. 914 253 001 REGON 28889200000000 www.spsk1.szn.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Centralnej Sterylizatorni SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej nr 1, w formule „Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa Centralnej Sterylizatorni SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej nr 1, w formule „Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II SIWZ oraz Załączniku nr 1 i 1.1 do OPZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w terminie składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information