Dostawa medycznych środków technicznych

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536999)

Client
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-276 Białystok, M. Skłodowskiej - Curie 24
Phone
85 831 83 88
Fax
85 831 86 91
www
www.usk.bialystok.pl
E-Mail
zamowienia@poczta-usk.pl
Created
2020-01-14

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku M. Skłodowskiej - Curie 24 15-276 Białystok podlaskie tel. 85 831 83 88 fax. 85 831 86 91 REGON 28861000000000 www.usk.bialystok.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa medycznych środków technicznych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznych środków technicznych, w ilości, asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo -cenowy wraz z załącznikiem - Formularzem cenowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowo-cenowy wraz z załącznikiem - Formularzem cenowym, oraz Załączniki nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33184100-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information