Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2020

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536993)

Client
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
State
małopolskie
Address
32-240 Żabno, ul. Jana 3 3
Phone
0-14 645-60-41
Fax
0-14 645-60-42
E-Mail
mgzgk.zabno@poczta.fm
Created
2020-01-14

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Jana 3 3 32-240 Żabno małopolskie tel. 0-14 645-60-41 fax. 0-14 645-60-42 REGON 85000741000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2020

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw łamanych (kruszywo + transport) dla potrzeb MGZGK w Żabnie ul. Jana 3, o frakcji : -0 – 31,5 mm w ilości do 3 000 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np. : melafir, gabro, bazalt, itp. (z wyłączeniem skał wapiennych), -0 – 63 mm w ilości do 4 500 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np. : melafir, gabro, bazalt, itp. (z wyłączeniem skał wapiennych), -4 – 30 mm w ilości do 1 500 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np. : melafir, gabro, bazalt, itp. (z wyłączeniem skał wapiennych), -5 – 20 mm w ilości do 1 500 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np. : melafir, gabro, bazalt, itp. (z wyłączeniem skał wapiennych), Do obowiązków Dostawcy należy transport materiałów wraz z rozładunkiem na teren bazy MGZGK w Żabnie, ul. Jana 3. Tłuczeń poszczególnych frakcji ma odpowiadać polskim normom dopuszczającym go do używania w budownictwie drogowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113140-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information