Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Muchy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536991)

Client
Gmina Czajków
State
wielkopolskie
Address
63-524 Czajków, Czajków 39
Phone
062 7311006
Fax
062 7311034
www
www.czajkow-gmina.pl
E-Mail
ugczajkow@xl.wp.pl
Created
2020-01-14

Gmina Czajków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czajków Czajków 39 63-524 Czajków wielkopolskie tel. 062 7311006 fax. 062 7311034 REGON 25085559300000 www.czajkow-gmina.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Muchy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: W ramach robót w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Muchy zakłada się – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granicy pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubości do 10cm w miejscach ubytków, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 o grubości 12cm, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70, uzupełnienie poboczy pospółką – nawierzchnie żwirowe, na poboczu gr. do 15cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie, wykopy oraz przekopy o głębokości do 3m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I – III, zabezpieczenie rurociągów drenarskich o średnicy 15cm przez owijanie włókniną, drenowanie wykonane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii II – III na głębokość do 0,9m. Rurociąg NPCW o średnicy 15,00cm, wyloty drenarskie średnicy 15cm skarpy i dno umocnione korytkami betonowymi, obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40cm z betonu, obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30cm z betonu prefabrykowanego, formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m spycharkami w gruncie kategorii III, zasypanie drenażu kruszywem tłuczniem twardym 25/40 o wym. 0,4 x 0,8cm.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information