Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536984)

Client
Gmina Suchy Las
State
wielkopolskie
Address
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13
Phone
61 8926250
Fax
61 8125212
www
http://www.suchylas.pl
E-Mail
zp@suchylas.pl
Created
2020-01-14

Gmina Suchy Las

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las wielkopolskie tel. 61 8926250 fax. 61 8125212 REGON 54933500000000 http://www.suchylas.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą w Suchym Lesie, gmina Suchy Las. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ (zbiorczo- załączona dokumentacja projektowo- kosztorysowa). 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - budowę pełnej infrastruktury drogowej (nawierzchnie, chodniki, zjazdy, przebudowa sieci elektroenergetycznej, usunięcie kolizji teletechnicznej, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, wycinka drzew); - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; - wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uwagami Starosty Poznańskiego; - wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przełożeniem kolidującej infrastruktury technicznej; - wykonanie nowych znaków granicznych po podziale działek zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; - próby, rozruchy, odbiory, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233200-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information