Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 litrów

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536983)

Client
Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie
State
zachodniopomorskie
Address
76-032 Mielno, ul. Słoneczna 9 9
Phone
0-94 318-97-20
Fax
0-94 318-97-20
E-Mail
mosimielno@poczta.onet.pl
Created
2020-01-14

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie ul. Słoneczna 9 9 76-032 Mielno zachodniopomorskie tel. 0-94 318-97-20 fax. 0-94 318-97-20 REGON 33136925200000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 litrów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy oleju napędowego w ilości do 65 000 litrów (dm³) do wolnostojącego zbiornika paliw Zamawiającego o pojemności 5 000 litrów (dm³) znajdującego się na terenie siedziby Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie przy ul. Słonecznej 9. Ilości zamawianego oleju napędowego oraz szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie zgłaszał Dostawcy telefonicznie lub mailowo na 24 godziny przed planowanym przez Zamawiającego terminem dostawy. Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy zamawianej części oleju napędowego. Podane ilości oleju napędowego, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy, są szacunkowe. Zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości zamawianego oleju napędowego mogą być mniejsze.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09134100-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information