Przedmiotem umowy jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla Projektu Nr POIS.02.01.00-00-0024/18 pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536982)

Client
Gmina Miasto Sochaczew
State
mazowieckie
Address
96-500 Sochaczew, ul. 1-go Maja 16 16
Phone
046 8622235 w. 347
Fax
046 862-26-02
www
www.sochaczew.pl
E-Mail
sekretariat@sochaczew.pl
Created
2020-01-14

Gmina Miasto Sochaczew

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-go Maja 16 16 96-500 Sochaczew mazowieckie tel. 046 8622235 w. 347 fax. 046 862-26-02 REGON 75014864400000 www.sochaczew.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem umowy jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla Projektu Nr POIS.02.01.00-00-0024/18 pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem umowy jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla Projektu Nr POIS.02.01.00-00-0024/18 pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, w tym: Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie. Zadanie 2. Przebudowa dróg miejskich: ul. Chemicznej, ul. Wiskozowej, ul. Włókienniczej i ul. Topolowej na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie. Zadanie 3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, Ogrodowa, Topolowa i Grunwaldzka w Sochaczewie. Zadanie 4. Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie. Zadanie 5. Budowa wylotu odprowadzającego wody opadowe do rzeki Utraty zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie. Zadanie 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich: ul. Płockiej i ul. Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą. Zadanie 7. Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1574/11 przy ul. Płockiej w Sochaczewie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71310000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information