„Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536981)

Client
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-411 Lublin, ul. Wolska 5 5
Phone
81 466 49 91
Fax
81 466 49 91
E-Mail
mzz_lublin@o2.pl
Created
2020-01-14

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5 5 20-411 Lublin lubelskie tel. 81 466 49 91 fax. 81 466 49 91 REGON 43091020300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie oraz członków ich rodzin (współmałżonków i pełnoletnich dzieci) w 2 wariantach ubezpieczenia. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie - 315 osób. 3.2. Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Przewidywana ilość osób do ubezpieczenia wynosi: 288 osób i jest to liczba obecnie ubezpieczonych. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy oraz współmałżonkowie i ich pełnoletnie dzieci skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Jednocześnie liczba osób przystępujących do ubezpieczenia grupowego może ulec zwiększeniu po podpisaniu umowy. Zaproponowane przez wybranego Wykonawcę w ofercie warunki ubezpieczenia będą obowiązywać, bez względu na ilość osób, które przystąpią do ubezpieczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ tj. kosztorys cenowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66511000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information