odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – w tym odpadów medycznych.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536978)

Client
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
State
wielkopolskie
Address
62-300 Września, ul. Słowackiego 2 2
Phone
061 4370537
Fax
061 4379730
www
www.szpitalwrzesnia.home.pl
E-Mail
kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl
Created
2020-01-14

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2 2 62-300 Września wielkopolskie tel. 061 4370537 fax. 061 4379730 REGON 30070614000000 www.szpitalwrzesnia.home.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – w tym odpadów medycznych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 5.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gospodarki odpadami tj. odbierania, transportu , unieszkodliwiania i odzysku odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 180104, 180106*,180109 w ilości 60 000 kg., 180108* w ilości 800 kg, wysoko zakaźne odpady medyczne, określone w §5.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975) w ilości 10 kg

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90524000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information