Dostawa produktów farmaceutycznych w 3 pakietach

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536976)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
State
podkarpackie
Address
36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4 4
Phone
17 2271222
Fax
17 2271233
www
www.szpital.kolbuszowa.pl
E-Mail
sekretariat@szpital.kolbuszowa.pl
Created
2020-01-14

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej ul. Grunwaldzka 4 4 36-100 Kolbuszowa podkarpackie tel. 17 2271222 fax. 17 2271233 REGON 00030450400000 www.szpital.kolbuszowa.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa produktów farmaceutycznych w 3 pakietach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Sprzedaż , sukcesywne dostarczanie i wyładunek produktów farmaceutycznych w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, spełniających wymagania określone w SIWZ na koszt i ryzyko Wykonawcy. 1.2. Wykonawca, który będzie dostarczał leki wymienione w załącznikach musi zapewnić dostawy zgodnie z wymaganiami tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 1.3. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz spełniać wymogi dyrektyw Unii Europejskiej

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information