Dostawa leków

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536972)

Client
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
State
śląskie
Address
43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 2 2
Phone
32 3257639
Fax
32 2260860
www
www.szpital-mikolow.com.pl
E-Mail
sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
Created
2020-01-14

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2 2 43-190 Mikołów śląskie tel. 32 3257639 fax. 32 2260860 REGON 24129497000000 www.szpital-mikolow.com.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa leków

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 pakietów: pakiet nr 1 - leki pakiet nr 2 – leki pakiet nr 3 - leki psychotropowe i narkotyczne pakiet nr 4 - płyny infuzyjne pakiet nr 5 - leki pakiet nr 6 - leki pakiet nr 7 - Actylise pakiet nr 8 - Gamma ANTY-HBS pakiet nr 9 - Albuminy pakiet nr 10 - Fraxiparine pakiet nr 11 - Rhophylac pakiet nr 12 - Gamma ANTY-D pakiet nr 13 - Gamma ANTY-D UWAGA!! we wszystkich przypadkach, gdzie w załączniku nr 1 podano nazwy handlowe leków Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W takim przypadku Wykonawca określi nazwę proponowanego przez siebie preparatu. Lek równoważny to lek zawierający tę samą substancję czynną, w tej samej dawce, formie podania oraz posiadający te same właściwości, wskazania kliniczne 2. Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety 3. Zamawiający akceptuje konfekcjonowanie w inne opakowania niż opisane w załączniku nr 1 (z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 4) pod warunkiem, że sumaryczna ilość oferowanych leków zgodna będzie z ilością zamawianą. W przypadku, gdy opakowania proponowanego preparatu są niepodzielne należy oferowaną ilość zaokrąglić w górę, do pełnych opakowań. Zamawiający może kupić tylko pełne, oryginalne opakowania. 4. W przypadkach, gdzie Zamawiający określił ilości leków do 5 opakowań włącznie zaleca się zaoferowanie leków w konfekcji opisanej w załączniku nr 1, z powodu braku możliwości podziału leku pomiędzy oddziały szpitalne. 5. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 t.j. z późn. zm.) 6. Cena ofertowa powinna obejmować koszt dostawy do Działu Farmacji w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 7. Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie, w razie potrzeby – pisemnie, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie 8. Wymagany, maksymalny termin realizacji dostaw: a. 1 dzień roboczy od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11,12,13 lek na „cito” (dotyczy leków z Pakietu nr 1) do 6 godz. od przyjęcia zamówienia, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu b. do 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 4 c. do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 5, 6, 10 9. Termin ważności dostarczanych leków nie krótszy niż rok od daty dostawy 10. Wymagany termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33600000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information