Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536970)

Client
Gmina Janikowo
State
kujawsko-pomorskie
Address
88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6 6
Phone
52 35 144 11
Fax
52 35 13 519
E-Mail
zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
Created
2020-01-14

Gmina Janikowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6 6 88-160 Janikowo kujawsko-pomorskie tel. 52 35 144 11 fax. 52 35 13 519 REGON 09235076000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera wg następującej technologii: 1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu oraz w razie potrzeby osuszenie palnikiem gazowym. 3. Skropienie uszkodzonego miejsca emulsją asfaltową. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej przygotowanej w recyklerze, w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. Szacunkowa ilość wbudowanej masy: 500 Mg Podana ilość nie jest wiążąca i może ulec zmianie na „+” lub na „-” w okresie trwania umowy w zależności od ilości wystąpienia ubytków na drogach i ulicach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information