Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536968)

Client
Gmina Osie
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
Phone
523 329 540
Fax
523 329 540
E-Mail
admin@osie.pl
Created
2020-01-14

Gmina Osie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie kujawsko-pomorskie tel. 523 329 540 fax. 523 329 540 REGON 92351044000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie, w miejscowości Radańska. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą publiczną - droga gminna nr 030110C (na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni drogi), a koniec na terenie dz. nr ewid. 5163/4 (na końcu drogi zaprojektowano plac do zawracania pojazdów). Długość projektowanej drogi wynosi 1136,15 m. Klasa drogi„D”. Kategoria ruchu KR1. Szerokość jezdni 5,00 m. Szerokość poboczy 0,75 m. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: wykonanie robót ziemnych, usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodnika/peronu z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna), wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie rowów przydrożnych, wykonanie robót wykończeniowych, inwentaryzacja powykonawcza.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information