Sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536965)

Client
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
State
opolskie
Address
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Strażacka 8
Phone
774 613 480
Fax
774 613 480
www
www.bip.dps.strzelceop.pl
E-Mail
dps.strzelceopolskie@wp.pl
Created
2020-01-14

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 47-100 Strzelce Opolskie opolskie tel. 774 613 480 fax. 774 613 480 REGON 31049100000000 www.bip.dps.strzelceop.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 w ilościach: Część I – załącznik nr 2: ziemniaki w ilościach: Ziemniaki młode krajowe – 10t, ziemniaki krajowe jadalne (zdatne do przechowywania zimowego) – 24t. Część II - załącznik nr 3 : Arbuz - 400kg, banan - 1000kg, botwinka – 100pęczek, buraki – 3300kg, cebula – 1300kg, cytryna – 150kg, fasolka szparagowa żółta - 150kg, jabłka krajowe soczyste słodko-winne - 3200kg, kalafior świeży – 900szt, kapusta biała – 1000kg, kapusta biała młoda – 350szt, kapusta czerwona - 600kg, kapusta czerwona młoda – 400szt, kapusta kiszona 5kg – 1500kg, kapusta pekińska – 400kg, kiwi - 480szt, koper świeży – 600pęczki, mandarynka – 600kg, marchew - 4500kg, ogórek kiszony - 800kg, ogórek zielony – 1000kg, papryka czerwona - 20kg, papryka zielona - 10kg, papryka żółta - 10kg, pieczarka - 350kg, pietruszka korzeń - 500kg, pietruszka zielona natka - 900szt, pomarańcza - 400kg, podgrzybek suszony - 60opakowań, pomidor - 2400kg, por - 300szt, por - 250kg, rabarbar - 80kg, rzodkiewka - 500szt, sałata zielona - 700szt, seler korzeń - 550kg, szczypior świeży - 600szt, śliwka - 250kg, owoce suszone (śliwka, gruszka, jabłko, morela) – 20kg, truskawka świeża - 300kg, brokuł świeży - 100szt, szczaw - 50pęczek, czosnek świeży – 60szt. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących jedną lub dwie części zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na całość jak również na jedną z w/w części zamówienia. Zamówienie składa się z dwóch części : I część - zadanie pod nazwą: „ Sukcesywna dostawa ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8”. II część - zadanie pod nazwą: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8”. Wspólny Słownik Zamówień CPV 03212100-1 Ziemniaki 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 03221000-6 Warzywa 03221110-0 Warzywa korzeniowe 03221112-4 Marchew 03221113-1 Cebula 03221410-3 Kapusta 03221310-2 Sałata 03221420-6 Kalafior 15331142-4 Kapusta przetworzona 01121260-1 Pieczarki 03222321-9 Jabłka 03222240-7 Mandarynki 03222220-1 Pomarańcze 1.Realizacja zamówienia dla części I – ziemniaki - załącznik nr 2 będzie następować zgodnie z zasadami: a) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ziemniaki własnym transportem i na swój koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2. Pojazdy do przewozu żywności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002r. (Dz. U. 21/2003 poz. 179z późn. zm.) w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności w ilościach podanych w załączniku nr 2, b) dostawy ziemniaków młodych odbywać się będą dwa razy w tygodniu w partiach od 250kg-350kg, c) dostawy ziemniaków (zdatne do przechowania zimowego) odbywać się będą cztery razy w miesiącu w partiach 1,5t-2t, d) ziemniaki pakowane powinny być w workach 20kg-30kg, e) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co najmniej na dwa dni przed dostawą, f) dostawy na niedzielę lub święto powinny następować w dniu poprzedzającym niedzielę lub święto, g) przedstawiciel odbiorcy jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub inna osoba go zastępująca ( liczenie, ważenie, sprawdzenie uszkodzeń, sprawdzenie jakości, terminu przydatności do spożycia oraz zgodność z zamówieniem itp.), h) wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. brak zwiędnięć, przemarznięć, obić, uszkodzeń mechanicznych, pleśni, zgnilizny, robactwa, kiełkowania, i) dostarczone ziemniaki nie mogą mieć objawów zmarznięcia, zgnilizny, chorób przebarwień zewnętrznych i wewnętrznych, kiełkowania oraz solaniny i innych związków trujących powstałych wskutek działania słońca, j) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, k)wykonawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oraz dostarczyć asortyment w stanie świeżym i w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio oznakowany,produkowany i dostarczany asortyment powinien być zgodnie zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych i sytemu HACCP, l) odbiorca zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania umowy w całości, ł) odbiorca zastrzega sobie prawo możliwości niewykorzystania ilości objętej umową oraz możliwości zmiany wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego asortymentu objętego umową i wartością umowy, powiadamianie o zmianie asortymentu następować będzie telefonicznie ( za pisemnym potwierdzeniem ), DPS złoży dostawcy wykaz asortymentu oraz ilość tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem i zwiększeniem w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy. m) fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po każdorazowej dostawie, m) odbiorca dopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmiany ilości dostaw - poprzez ich zmniejszenia, bądź zwiększenia poszczególnych rodzajów ziemniaków przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy: 1) w przypadku zwiększenia ilości asortymentu do 20% zamówienia, odbiorca złoży dostawcy wykaz asortymentu, oraz ilość tegoż asortymentu, która będzie objęta zwiększeniem – zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy dostawca w terminie do siedmiu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości asortymentu po cenach określonych w umowie. 2)w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca złoży dostawcy wykaz asortymentu oraz ilość tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy. 2. Realizacja zamówienia dla części II –warzywa i owoce- załącznik nr 3 będzie następować zgodnie z zasadami: a) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć warzywa i owoce 2-3 razy w tygodniu własnym transportem i na swój koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2. Pojazdy do przewozu żywności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002r. (Dz. U. 21/2003 poz. 179z późn. zm.) w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności w ilościach podanych w załączniku nr 3, b) dostawy warzyw i owoców odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu, c) dostawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmująca min. brak zwiędnięć, przemarznięć, obić, uszkodzeń mechanicznych, pleśni, zgnilizny, robactwa kiełkowania, d) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co najmniej na dwa dni przed dostawą, e) dostawy na niedzielę lub święto powinny następować w dniu poprzedzającym niedzielę lub święto, f) przedstawiciel odbiorcy jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub inna osoba go zastępująca ( liczenie, ważenie, sprawdzenie uszkodzeń i terminów gwarancji itp.), h) dostawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oraz dostarczyć asortyment w stanie świeżym i w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio oznakowany, i) dostawca zapewnia dobrą jakość asortymentu, j) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, k) odbiorca zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania umowy w całości, l) odbiorca zastrzega sobie prawo możliwości niewykorzystania ilości objętej umową oraz możliwości zmiany wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego asortymentu objętego umową i wartością umowy, powiadamianie o zmianie asortymentu następować będzie telefonicznie ( za pisemnym potwierdzeniem ), DPS złoży dostawcy wykaz asortymentu oraz ilość tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem i zwiększeniem w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy. ł) fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po każdorazowej dostawie. m) wykonawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oraz dostarczyć asortyment w stanie świeżym i w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio oznakowany, produkowany i dostarczany asortyment powinien być zgodnie zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych i sytemu HACCP, n) odbiorca dopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmiany ilości dostaw - poprzez ich zmniejszenia, bądź zwiększenia poszczególnych rodzajów warzyw i owoców przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy: 1) w przypadku zwiększenia ilości asortymentu do 20% zamówienia, odbiorca złoży dostawcy wykaz asortymentu, oraz ilość tegoż asortymentu, która będzie objęta zwiększeniem – zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy wykonawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości asortymentu po cenach określonych w umowie. 2) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca złoży dostawcy wykaz asortymentu oraz ilość tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15300000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information