Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Burmistrza Drawska Pomorskiego w sezonie 2020

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536963)

Client
Gmina Drawsko Pomorskie
State
zachodniopomorskie
Address
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41
Phone
094 36334-85 do 7
Fax
094 363-31-13
www
www.drawsko.pl
E-Mail
inwestycje@drawsko.pl
Created
2020-01-14

Gmina Drawsko Pomorskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. W. Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie tel. 094 36334-85 do 7 fax. 094 363-31-13 REGON 52384400000000 www.drawsko.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Burmistrza Drawska Pomorskiego w sezonie 2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie Burmistrza Drawska Pomorskiego, które swoim zakresem obejmują: odśnieżanie, likwidację śliskości, likwidacja zatorów śnieżnych, przygotowywanie i załadunek materiałów służących do uszorstniania nawierzchni dróg, na odcinkach dróg wymienionych w załączniku nr 5 SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 1) I część – utrzymanie dróg w Sołectwach: Łabędzie, Rydzewo, Nętno, Żółte, Zarańsko, Zagozd; 2) II część – utrzymanie dróg w miejscowości: Borne, Dołgie, Grzybno, Ostrowice Donatowo, Jelenino, Przytoń; 3) III część – utrzymanie dróg w Sołectwach: Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Gudowo, Linowno, Suliszewo. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji załączonego wykazu dróg objętych zimowym utrzymaniem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych 00/100) dla każdej z części zamówienia.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information