„Docieplenie i remont istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Podzamcze 3, Książ Wielki wraz z instalacją C.O.”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536962)

Client
Urząd Gminy
State
małopolskie
Address
32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17
Phone
413 838 002
Fax
413 838 002
www
http://www.ksiazwielki.eu/
E-Mail
ugksiaz@wp.pl
Created
2020-01-14

Urząd Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy ul. Warszawska 17 32-210 Książ Wielki małopolskie tel. 413 838 002 fax. 413 838 002 REGON 54322600000000 http://www.ksiazwielki.eu/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Docieplenie i remont istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Podzamcze 3, Książ Wielki wraz z instalacją C.O.”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Docieplenie i remont istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Podzamcze 3, Książ wielki wraz z instalacją C.O.” Zakłada się przywrócenie zużytych wartości technicznych poszczególnych elementów budynku. Zakres rzeczowy robót remontowych: Część mieszkalna: 1. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji 2. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i towarzyszące 3. Docieplenie elewacji 4. Izolacja ścian fundamentowych 5. Remont schodów zewnętrznych 6. Remont schodów do kotłowni 7. Docieplenie stropodachu 8. Remont instalacji odgromowej 9. Remont kominów ponad dachem 10. Opaska 11. Remont kotłowni, składu opału i komunikacji 12. Remont pomieszczeń wewnętrznych wspólnych 13. Budowa instalacji gazowej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni węglowej na gazową w budynku Część garażowa: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji 2. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i towarzyszące 3. Docieplenie elewacji 4. Izolacja ścian fundamentowych 5. Opaska 6. Wymiana pokrycia dachowego Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa obszarów wiejskich” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information