„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w 2020 r.”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536960)

Client
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
State
wielkopolskie
Address
64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
Phone
612 927 501
Fax
612 920 072
www
www.bip.szamotuly.pl
E-Mail
umig@szamotuly.pl
Created
2020-01-14

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły wielkopolskie tel. 612 927 501 fax. 612 920 072 REGON 52657000000000 www.bip.szamotuly.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w 2020 r.”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w zakresie obejmującym: a) 1300 m2 remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco. b) 2000 m2 remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco w formie nakładki warstwy ścieralnej Zakres prac: 1. Obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc w nawierzchni w kształcie zbliżonym do czworokąta 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc 3. Posmarowanie oczyszczonych miejsc emulsją asfaltową, 4. Ułożenie masy mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 125kg/m² wraz z zagęszczeniem Prace będą wykonywane na terenie wsi i miasta. Po zakończonych pracach teren przyległy należy przywrócić do stanu pierwotnego. Uwaga: W związku z faktem, ze roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym, przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy. Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować projekt czasowej organizacji ruchu. 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: 1) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ; 5.3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe; CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information